купить бытовую технику: холодильники, телевизорыwordpress темы для портфолио
10182019Новини:

Апарат РДА

Основні завдання структурних підрозділів апарату РДА

Відділ організаційно-інформаційної роботи – Заячківська Зоряна Романівна,  (org_horodenka@i.ua), 2-25-45  (vp_gor@i.ua)
Основні завдання відділу: здійснення організаційного, інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності райдержадміністрації, зокрема, щодо організації планування роботи райдержадміністрації та узагальнення звітності про виконання планів  роботи, підготовки та проведення засідань колегії райдержадміністрації, нарад, робочих зустрічей, що проводяться головою райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації; надання методичної і практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації та її апарату, органам місцевого самоврядування,сприяння взаємодії райдержадміністрації, її структурних підрозділів з партіями, громадськими організаціями у питаннях, що належать до компетенції сектору, зміцнення взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, сприяння діяльності засобів масової інформації у висвітленні питань діяльності органів державної влади. Підтримка постійного зв’язку з партіями, громадськими об’єднаннями, одержання інформації щодо їх діяльності та її узагальнення. Аналіз ситуації у релігійному житті району. Інформаційне забезпечення та сприяння діяльності засобів масової інформації (преса, радіо, телебачення) у висвітленні питань роботи місцевих органів виконавчої влади.

 Положення про відділ організаційно-інформаційної роботи

План  роботи відділу на І квартал 2018 року

План  роботи відділу на ІІ квартал 2018 року

План  роботи відділу на ІIІ квартал 2018 року

План  роботи відділу на IV квартал 2018 року

План  роботи відділу на І квартал 2019 року

План роботи відділу на ІІ квартал 2019 року.

План роботи відділу на III квартал 2019 року.

План роботи відділу на IV квартал 2019 року.

Загальний відділ  – Кухар Галина Іванівна, т. 2-15-12  rda_horodenka@i.ua
Основні завдання відділу: Здійснення єдиного порядку документування і роботи з документами райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів, забезпечення чіткої організації контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної допомоги з цих питань управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та відділам її апарату,  здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування  в частині здійснення ними делегованих повноважень  органів виконавчої влади ( далі – органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України , Кабінету Міністрів України , актів міністерств , інших центральних органів виконавчої влади , розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації , розпоряджень та доручень ( далі –документи), та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України  та депутатів обласної та районної рад , а також аналіз причин порушення термінів виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;
–  підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів і роботи з реагування на запити та звернення народних депутатів України і депутатів обласної  та районної рад;
– інформування керівництва райдержадміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити та звернення народних депутатів України і депутатів обласної  та районної рад  структурними підрозділами районної державної адміністрації  та органами місцевого самоврядування  ;
– підготовка  проектів розпоряджень  і доручень  голови райдержадміністрації з питань , що належать до компетенції сектору контролю.

Положення про загальний відділ апарату Городенківської районної державної адміністрації

Інструкція з діловодства в апараті Городенківської райдержадміністрації

План роботи загального відділу апарату райдержадмінністрації на II квартал 2019 року.

Положення про відділ загального документообігу та контролю

План  роботи відділу на І квартал 2018 року

План  роботи відділу на ІІ квартал 2018 року

План  роботи відділу на ІІІ квартал 2018 року

План  роботи відділу на ІV квартал 2018 року

Сектор контролю  – Шиманська Надія Валеріівна, т. 2-15-12  rda_horodenka@i.ua

Положення про сектор контролю апарату Городенківської районної державної адмін істрації

П лан роботи сектору контролю  апарату районної державної адміністрації  на  І квартал 2019 року

План роботи сектору контролю апарату районної державної адміністрації на II квартал 2019 року.

План роботи сектору контролю апарату районної державної адміністрації на III квартал 2019 року.

Відділ юридичної та кадрової роботи –  Плаксій Любов Петрівна, т. 2-84-96 lubovplaksiy@i.ua,  kadry_horodenka@i.ua

Основні завдання відділу: Організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків, здійснення пропаганди чинного законодавства, планування та здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах. Організовує взаємодію та здійснює координацію роботи райдержадміністрації з правоохоронними органами, розробляє та подає голові райдержадміністрації проекти програм з питань охорони громадського порядку боротьби зі злочинністю, забезпечення конституційних прав і свобод громадян.
Реалізація державної політики у сфері державної служби та з  питань  кадрової роботи, здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне  використання, прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до  службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання, документальне оформлення проходження державної служби та  трудових відносин, організація роботи щодо обробки персональних даних працівників апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, керівництва райдержадміністрації, керівників територіальних органів, державних підприємств, установ, організацій, призначення і звільнення яких погоджуються головою райдержадміністрації, осіб, зарахованих до кадрового резерву, осіб, рекомендованих для вступу в Національну академію державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, інших осіб в базі персональних даних “Картка” та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

Положення про відділ юридичної та кадрової роботи

План  кадрової роботи відділу на ІІ квартал 2018 року

План  кадрової роботи відділу на ІІІ квартал 2018 року

План  юридичної роботи відділу на ІІ квартал 2018 року

План  юридичної роботи відділу на ІІІ квартал 2018 року

План роботи відділу на IV квартал 2018 року

План  юридичної роботи відділу на І квартал 2019 року

План юридичної та кадрової роботи апарату районної державної адміністрації на II квартал 2019 року

План юридичної та кадрової роботи апарату районної державної адміністрації на IІI квартал 2019 року

Відділ фінансово-господарського забезпечення – Вань Валерія Валеріївна , т. 2-18-37
Основні завдання відділу: Організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю.

Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення

План  роботи відділу на І квартал 2018 року

План  роботи відділу на ІІІ квартал 2018 року

План роботи на I квартал 2019 року.

План роботи на II квартал 2019 року.

План роботи на III квартал 2019 року.

Відділ ведення Державного реєстру виборців – Шевага Руслан Романович  т.2-83-64
Основні завдання відділу: Складання списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, селищних сільських голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів; Ведення реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території району.

Положення про відділ Державного реєстру виборців

План  роботи відділу на І квартал 2018 року

План  роботи відділу на ІІ квартал 2018 року

План  роботи відділу на ІІІ квартал 2018 року

План  роботи відділу на ІV квартал 2018 року

План роботи відділу на І квартал 2019 року

План роботи відділу на II квартал 2019 року. 

План роботи відділу на III квартал 2019 року

Головний спеціаліст з питань мобілізаційного роботи – Кондрацький Володимир Григорович т.2-24-76

План роботи головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи на І квартал 2019 року

План роботи головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи на II квартал 2019 року.

План роботи спеціаліста з питань роботи мобілізаційної роботи на III квартал 2019 року

Головний спеціаліст з питань оборонної роботи – Здрілий Любомир Богданович т.2-24-76

План роботи головного спеціаліста з питань оборонної роботи  на І квартал 2019 року

План роботи головного спеціаліста з питань оборонної роботи на II квартал 2019 року.

План роботи спеціаліста з питань оборонної роботи на III квартал 2019 року.

Головний спеціаліст, уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції – Буждиган Тетяна Миколаївна т. 2-84-96

План роботи головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції на І квартал 2019 рік

План роботи головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції на II квартал 2019 року.

План роботи головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції на III квартал 2019 року.

План роботи головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції на IV квартал 2019 року.

 

 

интернет магазин бытовой техники