купить бытовую технику: холодильники, телевизорыwordpress темы для портфолио
11212017Новини:

Апарат РДА

Основні завдання структурних підрозділів апарату РДА

Відділ організаційно-інформаційної роботи – Мукан Володимир Васильович, т.2-18-08  (org_horodenka@i.ua), 2-25-45  (vp_gor@i.ua)
Основні завдання відділу: здійснення організаційного, інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності райдержадміністрації, зокрема, щодо організації планування роботи райдержадміністрації та узагальнення звітності про виконання планів  роботи, підготовки та проведення засідань колегії райдержадміністрації, нарад, робочих зустрічей, що проводяться головою райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації; надання методичної і практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації та її апарату, органам місцевого самоврядування,сприяння взаємодії райдержадміністрації, її структурних підрозділів з партіями, громадськими організаціями у питаннях, що належать до компетенції сектору, зміцнення взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, сприяння діяльності засобів масової інформації у висвітленні питань діяльності органів державної влади. Підтримка постійного зв’язку з партіями, громадськими об’єднаннями, одержання інформації щодо їх діяльності та її узагальнення. Аналіз ситуації у релігійному житті району. Інформаційне забезпечення та сприяння діяльності засобів масової інформації (преса, радіо, телебачення) у висвітленні питань роботи місцевих органів виконавчої влади.

 Положення про відділ організаційно-інформаційної роботи

Відділ загального документообігу та контролю – Кухар Галина Іванівна, т. 2-15-12  rda_horodenka@i.ua
Основні завдання відділу: Здійснення єдиного порядку документування і роботи з документами райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів, забезпечення чіткої організації контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної допомоги з цих питань управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та відділам її апарату,  здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування  в частині здійснення ними делегованих повноважень  органів виконавчої влади ( далі – органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України , Кабінету Міністрів України , актів міністерств , інших центральних органів виконавчої влади , розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації , розпоряджень та доручень ( далі –документи), та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України  та депутатів обласної та районної рад , а також аналіз причин порушення термінів виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;
–  підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів і роботи з реагування на запити та звернення народних депутатів України і депутатів обласної  та районної рад;
– інформування керівництва райдержадміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити та звернення народних депутатів України і депутатів обласної  та районної рад  структурними підрозділами районної державної адміністрації  та органами місцевого самоврядування  ;
– підготовка  проектів розпоряджень  і доручень  голови райдержадміністрації з питань , що належать до компетенції сектору контролю.

Положення про відділ загального документообігу та контролю

Відділ юридичної та кадрової роботи –  Плаксій Любов Петрівна, т. 2-84-96 lubovplaksiy@i.ua,  kadry_horodenka@i.ua

Основні завдання відділу: Організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків, здійснення пропаганди чинного законодавства, планування та здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах. Організовує взаємодію та здійснює координацію роботи райдержадміністрації з правоохоронними органами, розробляє та подає голові райдержадміністрації проекти програм з питань охорони громадського порядку боротьби зі злочинністю, забезпечення конституційних прав і свобод громадян.
Реалізація державної політики у сфері державної служби та з  питань  кадрової роботи, здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне  використання, прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до  службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання, документальне оформлення проходження державної служби та  трудових відносин, організація роботи щодо обробки персональних даних працівників апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, керівництва райдержадміністрації, керівників територіальних органів, державних підприємств, установ, організацій, призначення і звільнення яких погоджуються головою райдержадміністрації, осіб, зарахованих до кадрового резерву, осіб, рекомендованих для вступу в Національну академію державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, інших осіб в базі персональних даних “Картка” та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

Положення про відділ юридичної та кадрової роботи

Відділ фінансово-господарського забезпечення – Буждиган Тетяна Миколаївна ,т. 2-18-37
Основні завдання відділу: Організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю.

Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення

Відділ ведення Державного реєстру виборців – Шевага Руслан Романович  т.2-83-64
Основні завдання відділу: Складання списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, селищних сільських голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів; Ведення реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території району.

Положення про відділ Державного реєстру виборців

интернет магазин бытовой техники