купить бытовую технику: холодильники, телевизорыwordpress темы для портфолио
02272021Новини:

2016 рік

Довідка про роботу із зверненнями громадян районної державної адміністрації за 2016 рік

ДАНІ про звернення громадян, що безпосередньо надійшли до Городенківської районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування за 2016 рік в порівнянні з 2015 роком

Довідка

про  роботу із зверненнями громадян районної державної адміністрації за І півріччя 2016  рік

         На виконання листа обласної державної адміністрації від 18.12.2015р.№1740/0/2-15/01-139 та відповідно до  вимог  Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

відділи, структурні підрозділи  райдержадміністрації, використовуючи наявну правову базу, спрямовують свою роботу на покращення добробуту громадян, їх соціального захисту, своєчасне вирішення проблем різноманітних сфер життєдіяльності населення.

Питання роботи  із зверненнями громадян знаходиться на постійному  контролі в райдержадміністрації, виконавчих комітетах міської, селищної та сільських рад району.

Застосовуються різноманітні форми і методи роботи щодо покращення умов реалізації конституційного права громадян на особисте звернення, які спрямовані на наближення влади до людей.

Для спрощення процедури отримання жителями району оперативної інформації з питань, які їх  хвилюють, в районній державній  адміністрації працює «гаряча» телефонна лінія.

До районної державної адміністрації  надійшло через Урядову «гарячу» телефонну лінію 213 звернень громадян, які були своєчасно розглянуті та надано відповіді без порушення термінів.

Протягом звітного періоду в районну державну адміністрацію  надійшло 29 запитів  на інформацію, які були своєчасно розглянуті без порушення термінів.

Проводиться виїзна приймальня  районної державної адміністрації. Під час даних виїздів головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації протягом І півріччя 2016 року  прийнято 35  жителів  району.

Керівники райдержадміністрації проводять особисті  прийоми громадян згідно затверджених графіків, які оприлюднені у всіх приміщеннях органів виконавчої влади, місцевого самоврядування району, засобах масової інформації та на офіційному  веб – сайті райдержадміністрації.

На особистому прийомі побувало 75 громадян: у голови районної державної адміністрації  – 35, у першого заступника голови райдержадміністрації – 12, у заступника голови райдержадміністрації – 13,  у керівника апарату райдержадміністрації  – 15.

Щомісячно проводяться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян.  Стан роботи зі зверненнями громадян аналізується  щомісячно на нарадах у керівника апарату.

 

Голова районної

державної адміністрації                                              Богдан  Кобилянський

 

ДАНІ

про звернення громадян, що безпосередньо надійшли до Городенківської районної державної адміністрації

у І півріччі  2016 року  в порівнянні з I півріччям 2015 року

 

№ з/п

Найменування

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Кількість усіх звернень

Кількість

звернень, що надійшли поштою

(1.1)

Кількість

звернень

на особистому

прийомі (п.1.2)

Результати розгляду звернень

вирішено позитивно

п.9.1

відмов. у задоволенні

п.9.2

дано

роз’яснен

ня

п.9.3

інше

п.9.4-9.6

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2016 2016 2015 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14 15 16

1.

Районна державна адміністрація

150

550

   68    400

82

75

    55

390

2

    4

93

156

 

 

 

 

з/п

З них:

повторних

(п.2.2)

колективних

(п.5.2)

від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій

(7.1,7.3,7.4,7.5)

від інвалідів

І, ІІ, ІІІ групи

(п.7.7, 7.8,7.9)

від

ветеранів праці

(п.7.6)

від

“дітей війни”

(п.7.2)

від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів- героїнь

(п.7.11,7.12, 7.13)

від учасників

ліквідації

наслідків аварії

на ЧАЕС та потерпілих

(п.7.14,7.15)

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1.

5

     7

7

8

      6      36

6

4

6

5

7

5

6

4

1

1

 

 

 

№ з/п

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян

У тому числі питання:

аграрної політики і земельних відносин

транспорту і зв’язку

Фінанс.

податко-во митної політики

Соціально-го захисту

праці і заробітної плати

охорони здоров”я

комуналь-ного господар-ства

житлової політики

екології та природ-них ресурсів

Забезпечення дотриман-ня закон-ності та охорони правопо-рядку

2015

2016

2015

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

2016

2015 2016 2015

2016

2015

2016

2015

2016

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

1.

154

560

12

30

13

15

68

405

9

14

4

8

   9  13

7

12

1

4

  –

 

 

 

 

 

 

з/п

З них:

сім”ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фіз. культури і спорту

освіти, науко-вої науково-технічної, ін-новац. діяль-ності та інте-лект. власн.

діяльн. об”єднань гром. релігії та міжконфесійних відносин

діяльності центральних органів вик. влади

діяльності місцевих органів вик. влади

діяльності органів місцевого самоврядування

державного будівництва, адміністра-тивно-територіаль-ного устрою

інші

Штатна

чисельність відділу роботи із зверненнями громадян

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

1.

5

     7

12

     18    –      1

      4     5

4

6

18

1

1

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                                                     Богдан Кобилянський                             

 

Звіт інформаційних запитів на отримання публічної інформації за  І квартал 2016 року, які  надійшли до Городенківської райдержадміністрації

 

 ДАНІ

про звернення громадян, що безпосередньо надійшли до Городенківської районної державної адміністрації

у І кварталі 2016 року в порівнянні з аналогічним  періодом 2015 року

№ з/п

Найменування

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Кількість усіх звернень

Кількість

звернень, що надійшли поштою

(1.1)

Кількість

звернень

на особистому

прийомі (п.1.2)

Результати розгляду звернень

вирішено позитивно

п.9.1

відмов. у задоволенні

п.9.2

дано

роз’яснен

ня

п.9.3

інше

п.9.4-9.6

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Районна державна

адміністрація

97

384

51

330

46

54

21

300

2

76

82

 

 

 

 

з/п

З них:

повторних

(п.2.2)

колективних

(п.5.2)

від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій

(7.1,7.3,7.4,7.5)

від інвалідів

І, ІІ, ІІІ групи

(п.7.7, 7.8,7.9)

від

ветеранів праці

(п.7.6)

від

“дітей війни”

(п.7.2)

від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів- героїнь

(п.7.11,7.12, 7.13)

від учасників

ліквідації

наслідків аварії

на ЧАЕС та потерпілих

(п.7.14,7.15)

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1.

4

      5

5

6

      2     30

4

3

1

2

4

4

2

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян

У тому числі питання:

аграрної політики і земельних відносин

транспорту і зв’язку

Фінанс.

податково митної політики

Соціально-го захисту

праці і заробітної плати

охорони здоров”я

комуналь-ного господар-ства

житлової політики

екології та природних ресурсів

Забезпечення дотриман-ня закон-ності та охорони правопо-рядку

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

2015

2016

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

1.

98

384

7

   18

9

10

50

300

4

9

3

6

   5  10

3

    8

  –

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

З них:

сім”ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фіз. культури і спорту

освіти, науко-вої науково-технічної, ін-новац. діяль-ності та інте-лект. власн.

діяльн. об”єднань гром. релігії та міжконфесійних відносин

діяльності центральних органів вик. влади

діяльності місцевих органів вик. влади

діяльності органів місцевого самоврядування

державного будівництва, адміністра-тивно-територіаль-ного устрою

інші

Штатна

чисельність відділу роботи із зверненнями громадян

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

1.

2

     4

7

     9    –      1

      3     4

2

3

      4

1

1

 

 Голова районної

державної адміністрації                                                                                                               Богдан Кобилянський

интернет магазин бытовой техники