купить бытовую технику: холодильники, телевизорыwordpress темы для портфолио
10282020Новини:

Новий порядок призначення усіх видів державної соціальної допомоги

22 липня 2020 року постановою Кабінету Міністрів України затверджено новий Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги. Так за новим Порядком до середньомісячного сукупного доходу враховуються такі доходи:

        заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;

        грошове забезпечення військовослужбовців;

        пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;

        стипендія, у тому числі із сумою її індексації, нарахованої відповідно до закону (крім соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа);

        соціальні виплати, які призначаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, у тому числі житлова субсидія та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

        допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;

        грошові перекази, отримані із-за кордону;

         інші доходи, відомості про які отримано від ДПС і Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовано особою.

         Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід, обчислений у таких розмірах мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи:

        одного розміру мінімальної заробітної плати – для платників єдиного податку першої групи;

        двох розмірів мінімальної заробітної плати – для платників єдиного податку другої групи;

        трьох розмірів мінімальної заробітної плати – для платників єдиного податку третьої групи.

        При цьому для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками єдиного податку першої – третьої груп, не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від провадження підприємницької діяльності, інформацію про які подано ДПС на запит органу соціального захисту населення.

         Також враховуються доходи від реалізації молока та молочної сировини і продукції тваринництва у розмірі 30 відсотків нарахованих сум.

         Якщо протягом періоду, за який враховуються доходи, тривав карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для осіб, які отримували допомогу по безробіттю, до середньомісячного сукупного доходу враховується:

        дохід у розмірі призначеної допомоги по безробіттю, а за місяці, в яких відсутні доходи, – 0,5 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, – для осіб, зазначених у частині другій статті 22 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

        Під час обчислення державної соціальної допомоги для  розрахунку середньомісячного сукупного доходу за кожний місяць, в якому відсутні доходи, включаються:

         0,5 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, – для непрацюючих працездатних осіб, які не мали доходів протягом періоду, за який враховуються доходи, та/або якими чи за яких не сплачено єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи; осіб, які зареєстровані в центрі зайнятості та не отримували допомогу по безробіттю; осіб, які доглядали за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку;

        0,25 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, – для осіб, які навчалися за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та протягом періоду, за який враховуються доходи, не отримували стипендії;

       фактично отримані особами доходи – у разі, коли протягом періоду, за який враховуються доходи, вони отримували хоча б один із таких видів доходів, як пенсія, стипендія, державна допомога сім’ям з дітьми, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та інші соціальні допомоги.

       фактично отримані особами доходи – у разі, коли вони звертаються за призначенням тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

       фактично отримані особами доходи – у разі, коли вони перебували на строковій військовій службі.

        Що ж стосується допомоги на дітей одиноким матерям, то дана допомога, яку призначено за умовами, що діяли до 30 червня 2020 року (включно), виплачується до закінчення строку її призначення. Допомога на дітей одиноким матерям надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Попередні шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги (тобто ті особи, які звернулися у липні 2020 року, буде братися дохід з 01.10.2019 по 31.03.2020 р.)

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо:

  • у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи;
  • особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;
  • у власності сім’ї є друга квартира (будинок);
  • у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).
интернет магазин бытовой техники