купить бытовую технику: холодильники, телевизорыwordpress темы для портфолио
09252020Новини:

Основні параметри формування місцевих бюджетів області на 2020 рік

8166d4192151be42e81da4c3f2c6bc40
Відповідно до частини восьмої статті 75 Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів України направило обсяги міжбюджетних трансфертів на 2020 рік (додаються), визначені у проєкті Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (далі – проєкт Закону), схваленому на засіданні Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2019 року та поданому на розгляд до Верховної Ради України (реєстр. № 2000 від 15.09.2019).

Усі матеріали, що стосуються проєкту Закону, розміщені на офіційному веб-порталі Верховної Ради України та можна ознайомитися за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66853.

Разом із проєктом Закону на розгляд Верховної Ради України подано проєкт Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (реєст. № 2144 від 16.09.2019).

Змінами до Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) передбачається врегулювання на законодавчому рівні питань, пов’язаних з підготовкою проєкту Державного бюджету України на 2020 рік, а також унормування прийнятих змін до законодавства, зокрема:

– визначення джерелами фінансування бюджету залишків бюджетних коштів власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду бюджету, які не використані у попередньому бюджетному періоді, з метою їх подальшого використання за цільовим призначенням;

–  приведення термінології типів закладів освіти до законодавства про освіту;

– зміна процедури розподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями для здійснення закупівлі товарів (ліків та підручників) та оперативного вирішення питань щодо перерозподілу між регіонами;

– запровадження нового механізму розрахунку додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для обласних бюджетів. Розподіл додаткової дотаціїздійснено з урахуванням критеріїв та параметрів, передбачених частиною третьою статті 1036 Кодексу.

Під час розподілу додаткової дотації для обласних бюджетів у формулі враховано додатковий параметр – кількість учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.

При цьому змінено пропорції, що враховуються під час розподілу:

– 10 відсотків обсягу – пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення області станом на 1 січня року, що передує плановому;

– 40 відсотків обсягу – пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області;

–  50 відсотків обсягу – пропорційно до питомої ваги кількості учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.

Показники проєкту Державного бюджету України на 2020 рік розраховані на базі макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України за першим сценарієм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555, а також із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України.

Проектом Державного бюджету передбачено:

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб:

з 1 січня 2020 року – 2027 гривня, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2189 гривень.

Мінімальна заробітна плата та соціальні стандарти:

у місячному розмірі:

з 1 січня 2020 року – 4723 гривні (+13,2% до попереднього року);

з 1 січня 2021 року – 5003 гривні (+5,9% до попереднього року);

з 1 січня 2022 року – 5290 гривні (+5,7% до попереднього року);

Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2020 року – 2102 гривні (+9,4% до попереднього року);

з 1 січня 2021 року – 2270 гривні (+8% до попереднього року);

з 1 січня 2022 року – 2445 гривні (+7,7% до попереднього року);

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 106,0 відсотка.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшено в середньому на коефіцієнт 1,084.

Обсяг освітньої субвенції розраховано на основі формули, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя.

У загальному обсязі освітньої субвенції враховано видатки на зростання соціальних стандартів та контингенту учнів, що здобувають загальну середню освіту.

Як і у 2019 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів.

Медична субвенція передбачена на І квартал 2020 року. У загальному обсязі медичної субвенції враховано цільові видатки на І квартал 2020 року на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет, на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та на виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям.

З 1 квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я за договорами з Національною службою здоров’я щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”.

З метою забезпечення організації роботи по формуванню проекту обласного бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки у відповідних галузях та своєчасного його прийняття, головним розпорядникам коштів обласного бюджету направлено лист від 24.09.2019 р. № 1520/05.1-09/19 щодо підготовки бюджетних запитів на 2020-2022 роки.

интернет магазин бытовой техники