купить бытовую технику: холодильники, телевизорыwordpress темы для портфолио
11292020Новини:

Перелік публічної інформації

Перелік публічної інформації, що зберігається в Городенківській райдержадміністрації

1. Інформація про структуру райдержадміністрації, Положення про відділи, сектори апарату та структурні підрозділи райдержадміністрації, Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації,    матеріали про вакантні посади апарату райдержадміністрації; інформація про кадровий резерв; матеріали щорічної оцінки, атестації державних службовців апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації; інформація про кількісний та якісний склад державних службовців апарату і керівників структурних підрозділів райдержадміністрації; матеріали, які стосуються діяльності регіональної ради по роботі з кадрами.

2. Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності, рішення   колегії   райдержадміністрації,   накази   керівників     структурних підрозділів райдержадміністрації.

3. Піврічні та річні інформаційні дані про документообіг в апараті райдержадміністрації.

4. Плани роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів.

5. Плани проведення та порядок денний засідань колегії райдержадміністрації.

6.  Інформація про наради, засідання, семінари та інші заходи, що проводяться райдержадміністрацією  та    її  структурними    підрозділами.

7.   Штатні розписи апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

8.   Графіки     проведення прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

9. Інформаційно-аналітичні довідки щодо підсумків роботи із зверненнями громадян.

10. Інформація з підготовки та проведення святкових заходів, пов’язаних із вшануванням ветеранів Великої Вітчизняної війни, війни в Афганістані, інших  категорій    ветеранів.

11. Матеріали щодо вшанування пам’яті жертв голодоморів, масових політичних репресій і примусових виселень.

12. Районні Програми та інформація про їх виконання.

13. Перелік договорів та угод, стороною в яких є райдержадміністрація.

14. Перелік Державних адміністраторів дозвільного центру; інформація про бізнес-центр.

15. Інформація про проведення торгів (тендерів) на території району.

16. Перелік адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами райдержадміністрації. Зразки  їх оформлення.

17. Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо).

18. Інформація про діючі тарифи на житлово-комунальні послуги.

19. Список фондів Держархіву району.

20. Перелік міжрегіональних угод, укладених між районом та адміністративно-територіальними    одиницями    іноземних    держав.

21. Інформація про проведені заходи з питань зовнішніх відносин.

22. Мережа шкіл району, позашкільних закладів, оздоровчих закладів системи освіти та інформація    про їх діяльність.

23. Документи про організацію екстернатної форми навчання.

24. Інформація про проведення нарад, відкриття та введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери району.

25. Інформація про заборгованість із заробітної плати.

26. Інформація про розмір середньої заробітної плати та моніторинг показників     середньомісячної  заробітної      плати.

27.  Календарний план спортивно-масових та спортивних заходів.

28. План фізкультурно-масових та спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

29. Перелік закладів, які надають соціальні послуги молоді та різним категоріям сімей.

30. Перелік установ, які надають послуги дітям, що зазнали жорстокого поводження та постраждали від насильства в сім’ї.

31. Перелік спеціалізованих аварійно-відновлювальних підрозділів, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території району.

32. План основних заходів районної підсистеми єдиної системи цивільного захисту  на 2012 рік.

33. Положення про евакуаційну комісію в районі.

34. Перелік районних спеціалізованих служб цивільного захисту районної територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

35. Список об’єктів культурної спадщини, внесених до Державного Реєстру нерухомих пам’яток України.

интернет магазин бытовой техники