купить бытовую технику: холодильники, телевизорыwordpress темы для портфолио
12122018Новини:

Структурні підрозділи

Основні завдання структурних підрозділів РДА

Відділ у справах молоді та спорту – Чупрун Василь Степанович, т. 2-25-43. vmolod@i.ua
Основні завдання : Забезпечення реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, відпочинку та оздоровлення дітей. Спільно з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями громадян забезпечує виконання соціальних програм і заходів, спрямованих на забезпечення реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури та спорту, соціального і правового захисту молоді у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, організації фізкультурно-спортивних та масових заходів, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей, молоді та інших верств населення.

Положення про відділ у справах молоді та спорту

Архівний відділ – Козьмін Галина Іванівна , т. 2-28-01  archiv_horodenka@i.ua
Основні завдання відділ: Реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території району. Координація діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань архівної справи і діловодства. Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

Положення про архівний відділ

Сектор з питань надзвичайних ситуацій – Передерко Ігор Тарасович, т. 2-15-01 goro_uns@ukr.net
Основні завдання: Забезпечення цивільного захисту на відповідній території; забезпечення виконання завдань створеними ними територіальними підсистемами та їх ланками; забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та інших суб’єктах господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери їх управління; розроблення та забезпечення реалізації регіональних, місцевих програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

 Управління агропромислового розвитку –  Колісник Тарас Михайлович т. 2-14-15. gorodenkaapr@i.ua
Основні завдання управління: Організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб, економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району, здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надання методологічної допомоги сільськогосподарським підприємствам у процесі їх реформування, забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

Положення про управління агропромислового розвитку

Управління праці та соціального захисту населення – Кравчук Ярослав Іванович, т. 2-11-46. gor_sobez@ukr.net
Основні завдання управління: забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання  програм і здійснення заходів у цій сфері.

Положення про управління праці та соціального захисту населення

Управління фінансів – Личук Олеся Василівна, т. 2-22-35 rfu04@meta.ua
Основні завдання управління: Підготовка проекту і організація виконання бюджету, реалізація державної фінансової , бюджетної та податкової політики на території району, підготовка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах економіки району, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення, розробка пропозицій по удосконаленню діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, забезпечення дотримання законодавства у фінансовій сфері на території району.

Положення про управління фінансів

Управління економіки  – Дубровська Світлана Василівна , т.2-28-73 upravlinnaek@gmail.com
Основні завдання управління: забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального  розвитку,  інвестиційної, інноваційної діяльності та державно-приватного партнерства, торгівлі та побутових послуг туризму, охорони культурної спадщини; забезпечення реалізації державної промислової, регіональної, цінової політики; забезпечення реалізації державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної та зовнішньоекономічної політики; забезпечення реалізації регіональних комплексних і цільових програм розвитку туризму, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів; забезпечення реалізації міжнародного співробітництва у галузі економіки, захисту прав людини та інших сферах суспільного життя; забезпечення реалізації державної регіональної політики у галузі будівництва та житлово-комунального господарства, у сфері житлово-комунального господарства  щодо організації та здійснення заходів з його реформування; виконання функцій управління у сфері будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та житлово-комунального господарства, координації діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також роботи підприємств, установ та організацій будівельної індустрії та житлово-комунального господарства району.
Управління економіки складається з двох відділів:
Відділ розвитку основних видів економічної діяльності та житлово-комунальногогосподарства – в.о. Яшан Василь Васильович), 2-28-73, upravlinnaek@gmail.com
Основні завдання відділу:
–  забезпечення реалізації державної промислової політики;
–  забезпечення реалізації державної регіональної політики у галузі будівництва та житлово-комунального господарства;
– організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення рівня комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;
– координація діяльності відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади, а також роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунальногогосподарства;
– сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;
– здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою;
– сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
– виконання функцій управління у сфері будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та житлово-комунального господарства, координації діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також роботи підприємств, установ та організацій будівельної індустрії та житлово-комунального господарства району;
– проведення інвестиційної політики у процесі проектування, будівництва нових і реконструкції діючих об’єктів соціально-культурного призначення та житлово-комунального господарства, здійснення контролю за їх будівництвом.
Відділ економічного розвитку, торгівлі та туризму – Здріла Марія Ігорівна, 2-28-73, upravlinnaek@gmail.com
Основні завдання відділу:
– забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціальногорозвитку ;
–  забезпечення реалізації державної цінової політики;
– забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної, інноваційної діяльності та державно-приватного партнерства;
– забезпечення реалізації державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;
–  забезпечення реалізації державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
– забезпечення реалізації єдиної державної зовнішньоекономічної політики;
– забезпечення реалізації державної політики у сфері  туризму, охорони культурної спадщини;
– забезпечення реалізації міжнародного співробітництва у галузі економіки, захисту прав людини та інших сферах суспільного життя, створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму;
-забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища на території району.

Положення про управління економіки

Відділ містобудування, архітектури та містобудівного кадастру –Николаїшин Марія Вікторівна , т. 2-18-16.
Основні завдання відділу: Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури на території району. Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території, поліпшення їх архітектурного вигляду та забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури.

Положення про відділ

Відділ освіти – Івасюк Світлана Семенівна, т. 2-14-48. gorodenkavidilosvity@ukr.net
Основні завдання відділу: Реалізація державної програми в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація роботи цих навчальних закладів. Загальноосвітні школи району.  Дошкільні навчальні заклади району.

Положення про відділ освіти

Відділ культури, національностей та релігій  – Олінійчук Галина Романівна,

kultura_horodenka@i.ua т. 2-13-84

Основні завдання відділу: Реалізація державної політики в галузі культури у відповідності до “Основ законодавства України в галузі культури”, управління на території району закладами, установами і організаціями культури, що належать до комунальної власності, координації діяльності таких же закладів, що не належать до комунальної власності. Здійснення в установленому порядку та існуючої системи в галузі культури кадрової політики, пов’язаної із розстановкою, навчанням і раціональним використанням кадрового потенціалу в інтересах реалізації державної політики в галузі культури в районі Будинки культури та клуби Городенківського району, 

Список священнослужителів в Городенківському районі

Положення про відділ

 

Служба у справах дітей – Цюмпала Андрій Петрович, т. 2-11-62. gor_ssd@i.ua
Основні завдання відділу: Реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніх. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту неповнолітніх, запобігання бездоглядності та профілактика правопорушень серед них.

Положення про службу

Центр надання адміністративних послуг – Здрілий Роман Романович, т. cnap_gor@i.ua
Основні завдання адміністратора:  Надання суб’єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру для започаткування та провадження господарської діяльності. Прийняття від суб’єктів господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, та організація видачі суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру. Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та суб’єктів господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру та документообігу. Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.
Основними завданнями сектору є: – організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
– спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
– забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
– забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Положення про відділ

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  – Боднарчук Василь Васильович

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) проводить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право:

 – громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

– громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

У  територіальному центрі функціонують такі відділення:

1).Соціальної допомоги вдома – завідувач Коновалик Віра Теофілівна ;

2).Організації надання адресної натуральної та грошової допомоги – завідувач  Гуленчин Галина Степанівна;

відділення знаходяться за адресою:

м.Городенка, вул.Героїв Євромайдану,6. Телефон: 2-27-42, 2-81-36.

3).Стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких непрацездатних громадян та інвалідів – завідувач Кавчук Іванна Богданівна;

відділення знаходиться за адресою:

Городенківський район, с. Тишківці, вул.Незалежності, 17. Телефон: 42-2-43.

4).Денного перебування – Стецюк Віктор Михайлович;

відділення знаходиться за адресою:

Городенківський район,  смт.Чернелиця, вул.Незалежності, 5. Телефон: 5 53 75.

Положення про центр

интернет магазин бытовой техники