купить бытовую технику: холодильники, телевизорыwordpress темы для портфолио
08212019Новини:

Якщо не вистачає стажу

zavantazhennya-2-20

В Україні страховий стаж, необхідний для набуття права на пенсію після досягнення 60- річного віку та наявності не менше як 15 років страхового стажу до 31 грудня  2017- го, з січня 2018 року почав поступово  збільшуватися,2019 – го він становить 26 років і до 1 січня 2028 року сягне 35 років. У зв’язку із цим певна кількість українців не може отримувати пенсію після досягнення пенсійного віку. Тому уряд ухвалив рішення про надання тимчасової соціальної допомоги особам,яким не вистачає стажу( з 1 січня 2018 року по31 грудня 2020 року). Для призначення даної допомоги  необхідно  подати  такі документи: заяву; документ,що посвідчує особу та її місце проживання; індивідуальний податковий номер ; довідку про наявний страховий стаж( видається в Пенсійному фонді на запит особи – протягом п’яти робочих днів); декларацію про доходи і майновий стан( заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї). Сума допомоги становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше як 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Перерахунок розміру грошових виплат здійснюється кожні півроку.

       Допомога не призначається в таких випадках : якщо особа одержує пенсію (соціальну), працює або здійснює іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу; хто–небудь із членів сім’ї протягом року перед зверненням щодо призначення допомоги здійснив купівлю ( оплату послуг) на суму понад 50тис. грн.; середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні півроку перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб ( з 01.01. 2019 року по 30.06.2019 -1497);  у результаті вибіркової перевірки виявлено додаткові джерела для існування , не зазначені в декларації про доходи та майно; особа або члени її сім’ї мають у власності другу квартиру (будинок )за умови, що загальна площа перевищує 21 кв.м на 1 члена сім’ї та додатково 10,5 кв.м на сім’ю, або більше як один автомобіль ( інший транспортний засіб , механізм).

       Допомогу може бути скасовано з таких причин: приховано відомості або навмисно подано недостовірні дані про доходи та майновий стан – із місяця, що настає за тим, у якому виявлені зазначені факти ; працевлаштування або здійснення підприємницької діяльності з місяця оформлення;виїзд на постійне місце проживання за кордон – із місяця , наступного за місяцем виїзду; смерть одержувача допомоги –з місяця наступного за тим, у якому людина померла; оформлення пенсії – з дати її призначення; якщо протягом півроку не забирати нараховані кошти, виплату допомоги буде призупинено.

       Для призначення та відновлення виплат допомоги потрібно звернутися в управління  праці та соціального захисту населення.

Деякі питання  надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям

13 березня 2019 року  Урядом прийнято постанову № 250 згідно якої з 1 квітня 2019 року запровадити виплату допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.

Допомога надається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною.

Документи, необхідні для  призначення допомоги, подаються заявником особисто.  Для призначення допомоги подається заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики за умови пред’явлення паспорта громадянина України, або іншого документа, що посвідчує особу, та копії таких документів:

Посвідчення батьків багатодітної сім’ї ( з пред’явленням оригіналу) та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);

Свідоцтв про народження дітей(з пред’явленням оригіналу).

Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця у розмірі 1700 гривень по місяць досягнення дитиною 6 – річного віку включно. Установити , що громадян, які звернуться у період з квітня по червень 2019 року включно за наданням допомоги зазначена допомога призначається з  квітня 2019 року.

Виплата допомоги припиняється у разі:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

нецільового використання коштів і незабезпечення створення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання; перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду, припиняється на підставі пропозицій центру соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді;

втрати статусу багатодітної сім’ї;

смерті дитини;

смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини.

Отримувач допомоги у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов’язаний у десятиденний строк повідомити про це органам соціального захисту населення.

интернет магазин бытовой техники