купить бытовую технику: холодильники, телевизорыwordpress темы для портфолио
03032021Новини:

Захист прав осіб з інвалідністю

Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» особи з інвалідністю володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Соціальний захист осіб з інвалідністю є складовою діяльності держави, що полягає у наданні пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду.

            Якщо особі з інвалідністю створені перешкоди для здійснення нею своїх прав, свобод чи законних інтересів або по відношенню до неї наявні будь-які прояви дискримінації за ознакою інвалідності, то відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» особа з інвалідністю, як і будь-який громадянин  може подати скаргу на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування або іншого суб’єкта у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі. Така скарга подається протягом  одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Такі звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а якщо звернення не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо ви не отримали відповідь у визначений законом строк, ви можете скаржитись на ненадання інформації. В Україні близько 120 діючих Всеукраїнських громадських організацій, які представляють інтереси різних категорій осіб з інвалідністю, здійснюють контроль за дотриманням їхніх прав.

          Ще одним позасудовим засобом вирішення проблеми, пов’язаної з порушенням прав свобод або законних інтересів особи з інвалідністю, є можливість звернення до Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю. Відповідно до Положення про Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю, Урядовий уповноважений відповідно до покладених на нього завдань звертається в установленому порядку до державних органів, у тому числі правоохоронних, з питань усунення порушень прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та запобігання їх повторному вчиненню. В разі відсутності вищого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням, особа може звернутись безпосередньо до суду. Законом України «Про судовий збір» передбачено звільнення осіб з інвалідністю I та II груп, законних представників дітей-інвалідів і недієздатних осіб з інвалідністю I та II груп від сплати судового збору.

         Також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, що наразі складає 3538,00 гривень (з грудня місяця 2020 року прожитковий мінімум для непрацездатних становить 1769 грн.),  вона має право звернутись до відділу «Городенківське бюро правової допомоги» Коломийського МЦ з надання БВПД  для отримання правової допомоги в складанні документів процесуального характеру; захисту; здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами.

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу з різних правових питань можна за адресою: м. Городенка, вул. Шевченка, 69, тел. 2-11-15.

интернет магазин бытовой техники